torsdag 22. november 2007

Muntlige foredrag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
  • vurdere egen muntlige utvikling
  • bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
Dette må vi komme tilbake til, antakelig i begynnelsen av 2. termin - dvs. at vi begynner å forberede foredrag med utgangspunkt i deres programfag første uka på nyåret.

Ingen kommentarer: