onsdag 21. november 2007

Informasjon eller kunnskap?Noen sier at informasjon kan bli til kunnskap. Ikke all informasjon er god informasjon. Dårlig informasjon kan bli til dårlig kunnskap. Det skal vi se på i en søkeopgave idag torsdag. Ellers ser jeg fram til å lese essayene deres, jeg har mye retting nå - men skal ta det så fort jeg klarer.
Egenskaper ved kunnskap:
  • Kan deles
  • Videreutvikles
  • Det er "mye" av den. Vi snakker gjerne om en kunnskapseksplosjon i forhold til bøker som trykkes, nettsider som skrives, folk som tar doktorgrad eller i det hele tatt, folk som har tilgang på utdanning, skole, bøker osv.
  • Oppbevares....
Les gjerne om oldtidens store bibliotek i Alexandria, der hadde man som ambisjon å samle all kunnskap som fantes. Encyclopedistene på 1700-tallet hadde noe av den samme tanke.
Videre kan det se ut som om det å lære er en grunnleggende egenskap ved mennesket, vi lærer noe hele tiden, vi videreutvikler vår kunnskap, vi er hele tiden på søken etter ny kunnskap. Vi vil høre "nytt", vi leser aviser, snakker med hverandre, utvikler nye ferdigheter..... Faren min var 50 da han fant ut at han ville lære seg kinesisk.
Det kan likevel kanskje se ut som om dette stagnerer for noen når de blir voksne. Hvorfor? Vi snakker gjerne om 1700-tallet som opplysningstida, hvorfor? Er det likheter mellom opplysningstida dengang og tida vi lever i?
Et av punktene går å hvordan kunnskap oppbevares. Boka er jo et relativt nytt lagringsmedium. Jeg anbefaler denne (lange) artikkelen på engelsk om hvordan boka kanskje erstattes av andre medier.
Vi må si at Gutenberg representerer en leseteknologi som har forandret verden. Hvilke andre teknologier vil du si har forandret verden?

Ingen kommentarer: