fredag 9. november 2007

Bruk av bilder

Jeg må gjenta reglene: du kan bruke et kunstverk (f.eks. et maleri) 70 år etter at maler er død med mindre du har kunstnerens tillatelse. Når det gjelder fotografier, 15 år etter fotografens død, men minst 50 år etter at bildet er tatt, med mindre du har fotografens tillatelse. Oppgi fotograf og kunstner når du bruker bilder/fotografier. Så lurer jeg av og til hvorfor dere bruker akkurat det bildet dere har valgt å bruke. Flere av dere har brukt bildet jeg gjengir her i forbindelse med blogging om Bergen på 1500-tallet. Hva er begrunnelsen? Kanskje en bør ha en liten forklarende tekst i forbindelse med bildet?

Ingen kommentarer: