søndag 28. september 2008

Livsgledeløpet 2008


Gratulerer med godt gjennomført arrangement! Det var veldig kjekt å være med på.

tirsdag 16. september 2008

God start

Bra og strukturert blogginnlegg fra Magnus - husk å sjekke at dere bruker bilder dere har lov til å bruke.
Les hverandres blogger - bruk nettet - bruk kunnskapsnettverket dere har, ikke til å skrive av - men for å lære av hverandre.

mandag 8. september 2008

Å innlede en tekst

Hva er det som egentlig kjennetegner en urbefolkning som samene, hva er det som gjør dem til en urbefolkning? Har samenes historie noe likhet med historien til den amerikanske urbefolkningen indianerne? Dette er noen av de spørsmålene jeg skal svare på i denne oppgaven.
Ok at man i første avsnitt klargjør hva leseren kan forvente videre i teksten slik en elev har gjort her.

søndag 7. september 2008

Sitat eller omskriving

Følgende er hentet fra en elevtekst:
I følge Wikipedia så er det ca. 350 millioner urfolk i verden, og disse kan vi fordele på 70 land.[1] De forteller også at situasjonen til urfolket varierer betraktelig, dette er avhengig av hvilken verdensdel de lever i, hvilke natur- og miljø betingelser de lever under og de politiske, sosiale og økonomiske rammebetingelsene som ulike nasjonalstater setter for sine urfolk. I noen av landene står de i fare for å dø ut. Dette gjelder også i Norge, samene står ovenfor økonomiske og kulturelle utfordringer.
.....
Flg. står i Wikipedia:

Betegnelsen urfolk passer til omkring 350 millioner mennesker som lever i rundt 70 land. Urfolks situasjon varierer betraktelig avhengig av hvilken verdensdel de lever i, hvilke natur- og miljøbetingelser de lever under, og av de politiske, sosiale og økonomiske rammebetingelsene som ulike nasjonalstater setter for sine urfolk.

Dette er et "nesten-sitat", og det ville vært ryddigere å sitere ordrett - alternativt å skrive om i større grad enn det stilskriveren har gjort.fredag 5. september 2008

Godt språk


Punkter som i stor grad er hentet fra Torlaug Løkensgard Hoel som igjen har hentet noe av dette fra boka Skrivehåndbogen (E. Heltberg, red. - Gyldendal undervisning, København 1997)
 • Har teksten et klart fokus?
 • Er det som du har tatt med relevant for oppgaven?
 • Har du mest om det viktigste?
 • Rekkefølge spiller en rolle - hva er begrunnelsen for hvordan du har sortert, rangert og ordnet stoffet?
 • Er du konsekvent i måten du lager avsnitt på? (bare enkelt linjeskift eller dobbelt linjeskift?)
 • Bruker du eksempler, og forklarer du og begrunner du synspunktene som fremkommer i teksten?
 • Er det spesielle ord og uttrykk som du ikke kan forvente at "den vanlige leser" forstår, og som du forklarer første gang de brukes?
........... (jeg støtter meg så på skriveråd jeg fikk på et skrivekurs - men det står ikke på kopien hvem som har laget disse rådene) Etter at du har skrevet førsteutkastet:
 • Hva bør du tilføye - hva mangler?
 • Hva er overflødig og unødvendig - hva bør strykes?
 • Hva bør erstattes?
 • Hva er uklart?
 • Hva må begrunnes og tydeliggjøres?
 • Er det noe som er galt
 • Har jeg lagt inn korrekte referanser og fotnoter?
 • støtter jeg meg på kilder og autoriteter?
 • Bruker jeg sitat og omskriving på en korrekt måte?
 • Bruker jeg tallmateriale for å understøtte synspunktene mine?
 • Skriver jeg på en variert måte der jeg varierer både på setningsbygningen og ved hjelp av en variert uttrykksform?