søndag 7. september 2008

Sitat eller omskriving

Følgende er hentet fra en elevtekst:
I følge Wikipedia så er det ca. 350 millioner urfolk i verden, og disse kan vi fordele på 70 land.[1] De forteller også at situasjonen til urfolket varierer betraktelig, dette er avhengig av hvilken verdensdel de lever i, hvilke natur- og miljø betingelser de lever under og de politiske, sosiale og økonomiske rammebetingelsene som ulike nasjonalstater setter for sine urfolk. I noen av landene står de i fare for å dø ut. Dette gjelder også i Norge, samene står ovenfor økonomiske og kulturelle utfordringer.
.....
Flg. står i Wikipedia:

Betegnelsen urfolk passer til omkring 350 millioner mennesker som lever i rundt 70 land. Urfolks situasjon varierer betraktelig avhengig av hvilken verdensdel de lever i, hvilke natur- og miljøbetingelser de lever under, og av de politiske, sosiale og økonomiske rammebetingelsene som ulike nasjonalstater setter for sine urfolk.

Dette er et "nesten-sitat", og det ville vært ryddigere å sitere ordrett - alternativt å skrive om i større grad enn det stilskriveren har gjort.Ingen kommentarer: