torsdag 23. oktober 2008

Markin


Som dei fleste sikkert veit, de får ein kommentarfil i Its learning med ganske mykje kommentarar. Sjå nøye gjennom denne - det gjeld ikkje minst nynorsktekstane dykkar.
De lærer ikkje så mykje av å lesa kjapt gjennom rettinga. Har de mykje feil, skriv heile setninga på nytt. Vi må "omprogrammera" hjernen.