torsdag 22. november 2007

Muntlige foredrag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner
 • vurdere egen muntlige utvikling
 • bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
Dette må vi komme tilbake til, antakelig i begynnelsen av 2. termin - dvs. at vi begynner å forberede foredrag med utgangspunkt i deres programfag første uka på nyåret.

onsdag 21. november 2007

Informasjon eller kunnskap?Noen sier at informasjon kan bli til kunnskap. Ikke all informasjon er god informasjon. Dårlig informasjon kan bli til dårlig kunnskap. Det skal vi se på i en søkeopgave idag torsdag. Ellers ser jeg fram til å lese essayene deres, jeg har mye retting nå - men skal ta det så fort jeg klarer.
Egenskaper ved kunnskap:
 • Kan deles
 • Videreutvikles
 • Det er "mye" av den. Vi snakker gjerne om en kunnskapseksplosjon i forhold til bøker som trykkes, nettsider som skrives, folk som tar doktorgrad eller i det hele tatt, folk som har tilgang på utdanning, skole, bøker osv.
 • Oppbevares....
Les gjerne om oldtidens store bibliotek i Alexandria, der hadde man som ambisjon å samle all kunnskap som fantes. Encyclopedistene på 1700-tallet hadde noe av den samme tanke.
Videre kan det se ut som om det å lære er en grunnleggende egenskap ved mennesket, vi lærer noe hele tiden, vi videreutvikler vår kunnskap, vi er hele tiden på søken etter ny kunnskap. Vi vil høre "nytt", vi leser aviser, snakker med hverandre, utvikler nye ferdigheter..... Faren min var 50 da han fant ut at han ville lære seg kinesisk.
Det kan likevel kanskje se ut som om dette stagnerer for noen når de blir voksne. Hvorfor? Vi snakker gjerne om 1700-tallet som opplysningstida, hvorfor? Er det likheter mellom opplysningstida dengang og tida vi lever i?
Et av punktene går å hvordan kunnskap oppbevares. Boka er jo et relativt nytt lagringsmedium. Jeg anbefaler denne (lange) artikkelen på engelsk om hvordan boka kanskje erstattes av andre medier.
Vi må si at Gutenberg representerer en leseteknologi som har forandret verden. Hvilke andre teknologier vil du si har forandret verden?

fredag 9. november 2007

Bruk av bilder

Jeg må gjenta reglene: du kan bruke et kunstverk (f.eks. et maleri) 70 år etter at maler er død med mindre du har kunstnerens tillatelse. Når det gjelder fotografier, 15 år etter fotografens død, men minst 50 år etter at bildet er tatt, med mindre du har fotografens tillatelse. Oppgi fotograf og kunstner når du bruker bilder/fotografier. Så lurer jeg av og til hvorfor dere bruker akkurat det bildet dere har valgt å bruke. Flere av dere har brukt bildet jeg gjengir her i forbindelse med blogging om Bergen på 1500-tallet. Hva er begrunnelsen? Kanskje en bør ha en liten forklarende tekst i forbindelse med bildet?

torsdag 8. november 2007

Ufullstendige setninger og orddeling

Jeg legger ut en del eksempler på det vi kaller for ufullstendige setninger dessuten eksempler på feil orddeling. De ligger her.

søndag 4. november 2007

Foreløpig vurdering av blogg

Alle har nå fått en foreløpig karakter på bloggen. Den er veiledende, og jeg vil ha en ny gjennomgang etter jul i forbindelse med terminoppgjøret. Bloggen teller 20% av terminkarakteren. Ellers minner jeg om:
 • Karakteren bygger på at du regelmessig (minst en gang i uka), reflekterer over det du har lært i norskfaget.
 • Du skal bruke bloggen til å oppsummere det du har gjort
 • Noen ganger får du konkret beskjed om hva du skal ta opp i bloggen.
 • Du kan også bruke bloggen til å spørre om ting du lurer på i forbindelse med norskfaget.
 • Det vil telle positivt hvis du bruker bilder, videoer og lenker og lage det vil kaller for en sammensatt tekst. Da utnytter du de mulighetene det digitale mediet gir.

Bruk gjerne slutten på norskøkta til norskbloggen. For karakteren 5 eller 6 kreves det at en gjør litt mer enn å fortelle med to setninger hva en har gjort i økta. Da må en vise evne til refleksjon og også bruke det digitale mediets muligheter til å lage sammensatt tekst (med bilder, video, lenker osv.)

For noen har jeg ikke registrert en blogg, og de har jeg i utgangspunktet satt 1 på.