søndag 4. november 2007

Foreløpig vurdering av blogg

Alle har nå fått en foreløpig karakter på bloggen. Den er veiledende, og jeg vil ha en ny gjennomgang etter jul i forbindelse med terminoppgjøret. Bloggen teller 20% av terminkarakteren. Ellers minner jeg om:
  • Karakteren bygger på at du regelmessig (minst en gang i uka), reflekterer over det du har lært i norskfaget.
  • Du skal bruke bloggen til å oppsummere det du har gjort
  • Noen ganger får du konkret beskjed om hva du skal ta opp i bloggen.
  • Du kan også bruke bloggen til å spørre om ting du lurer på i forbindelse med norskfaget.
  • Det vil telle positivt hvis du bruker bilder, videoer og lenker og lage det vil kaller for en sammensatt tekst. Da utnytter du de mulighetene det digitale mediet gir.

Bruk gjerne slutten på norskøkta til norskbloggen. For karakteren 5 eller 6 kreves det at en gjør litt mer enn å fortelle med to setninger hva en har gjort i økta. Da må en vise evne til refleksjon og også bruke det digitale mediets muligheter til å lage sammensatt tekst (med bilder, video, lenker osv.)

For noen har jeg ikke registrert en blogg, og de har jeg i utgangspunktet satt 1 på.

Ingen kommentarer: