torsdag 29. januar 2009

Fordypningsoppgaven - dette vil jeg legge vekt på

1. Har du satt deg inn i emnet slik at du har et best mulig teoretisk grunnlag? Har du lett og funnet fram til aktuelt teoristoff?
2. Oppdaterer du bloggen for hver økt dere har til særemnet der du redegjør for hva du/dere gjør, og problemstillinger som dukker opp underveis?

fredag 16. januar 2009

Tips til god muntlig framføring

 • Vurderingsskjema jeg vil bruke ved framføring av fordypningsemne.
 • Endel bra - men også mye som kan/bør forbedres
 • Det skal ikke være en rettskrivingsfeil på powerpoint/presentasjon - les korrektur!! (stort sett bra, men ikke på alle)
 • Billedbruken skal være bevisst og gjennomtenkt - ta gjerne og kommenter bildene
 • Bruk tid på å lete etter bilder!!! Bruk tid på å reflektere over hva bildene forteller.
 • Ha lite tekst!!
 • Forklar begreper - av og til snakker dere som en "lærebok", og jeg mistenker dere for å ikke helt forstå hva dere snakker om.
 • Bruk eksempler - eksempler - eksempler
 • Det virker litt dumt når man ikke vet hvordan man skal uttale utenlandske navn. Spør!!
 • Powerpointbruk skal/kan understøtte det talte ord (det er alternativer til de tradisjonelle og kjedelige punktmerka listene)
 • Sjekk teknikk - sjekk at lyd osv virker - sjekk at du får koblet pc/mac på videokanon (ved framføring av særemne trekker jeg for "tottel og vas")
 • Noen har et godt "manus" - andre er diffuse og omtrentelige
 • Når dere framfører i gruppe bør det være en logisk sammenheng mellom de ulike personene i gruppen. Få hele presentasjonen til å henge sammen.

tirsdag 6. januar 2009

Få svar!


Vi har en flink bibliotekar på skolen, og jeg vil også selvsagt hjelpe det jeg kan, men det er noen eksperter på informasjonsinnhenting som du kan bruke. Test www.biblioteksvar.no