fredag 16. januar 2009

Tips til god muntlig framføring

 • Vurderingsskjema jeg vil bruke ved framføring av fordypningsemne.
 • Endel bra - men også mye som kan/bør forbedres
 • Det skal ikke være en rettskrivingsfeil på powerpoint/presentasjon - les korrektur!! (stort sett bra, men ikke på alle)
 • Billedbruken skal være bevisst og gjennomtenkt - ta gjerne og kommenter bildene
 • Bruk tid på å lete etter bilder!!! Bruk tid på å reflektere over hva bildene forteller.
 • Ha lite tekst!!
 • Forklar begreper - av og til snakker dere som en "lærebok", og jeg mistenker dere for å ikke helt forstå hva dere snakker om.
 • Bruk eksempler - eksempler - eksempler
 • Det virker litt dumt når man ikke vet hvordan man skal uttale utenlandske navn. Spør!!
 • Powerpointbruk skal/kan understøtte det talte ord (det er alternativer til de tradisjonelle og kjedelige punktmerka listene)
 • Sjekk teknikk - sjekk at lyd osv virker - sjekk at du får koblet pc/mac på videokanon (ved framføring av særemne trekker jeg for "tottel og vas")
 • Noen har et godt "manus" - andre er diffuse og omtrentelige
 • Når dere framfører i gruppe bør det være en logisk sammenheng mellom de ulike personene i gruppen. Få hele presentasjonen til å henge sammen.

Ingen kommentarer: