onsdag 18. mars 2009

Ferdig med fordypningsoppgaven

Alle har nå framført sine særemner, alle har gjort det på tida. Det er bra. Det er mange som er flinke til å framføre, de står med naturlig autoritet foran en forsamling, og har tydeligvis god trening (og en porsjon selvtillit).
Innholdet har variert ganske mye. Når elevene velger svært forskjellige oppgaver innen mange ulike måter, er det noe begrenset hvor mye individuell veiledning den enkelte kunne få. Noen har jeg kunnet gi innspill på bloggene. Jeg savner nok at en del satte seg grundigere inn i emnene de valgte. En må ha god innsikt i filmanalyse hvis en skal jobbe med film, det er ikke nok å vite litt om spenningskurve og høydepunkt. Her burde en bruke mer tid på søk, en kunne også i større grad nytta seg av vår egen bibliotekar, av skolens bibliotek, av bibliotekenes spørretjeneste.
Noen har valgt ganske store og omfattende oppgaver som var vanskelige å håndtere innen for tidsrammen som var til rådighet. Kunsten vil ofte være å avgrense slik at man kan si noe fornuftig om noe og ikke være overflatisk på mye.

torsdag 29. januar 2009

Fordypningsoppgaven - dette vil jeg legge vekt på

1. Har du satt deg inn i emnet slik at du har et best mulig teoretisk grunnlag? Har du lett og funnet fram til aktuelt teoristoff?
2. Oppdaterer du bloggen for hver økt dere har til særemnet der du redegjør for hva du/dere gjør, og problemstillinger som dukker opp underveis?

fredag 16. januar 2009

Tips til god muntlig framføring

 • Vurderingsskjema jeg vil bruke ved framføring av fordypningsemne.
 • Endel bra - men også mye som kan/bør forbedres
 • Det skal ikke være en rettskrivingsfeil på powerpoint/presentasjon - les korrektur!! (stort sett bra, men ikke på alle)
 • Billedbruken skal være bevisst og gjennomtenkt - ta gjerne og kommenter bildene
 • Bruk tid på å lete etter bilder!!! Bruk tid på å reflektere over hva bildene forteller.
 • Ha lite tekst!!
 • Forklar begreper - av og til snakker dere som en "lærebok", og jeg mistenker dere for å ikke helt forstå hva dere snakker om.
 • Bruk eksempler - eksempler - eksempler
 • Det virker litt dumt når man ikke vet hvordan man skal uttale utenlandske navn. Spør!!
 • Powerpointbruk skal/kan understøtte det talte ord (det er alternativer til de tradisjonelle og kjedelige punktmerka listene)
 • Sjekk teknikk - sjekk at lyd osv virker - sjekk at du får koblet pc/mac på videokanon (ved framføring av særemne trekker jeg for "tottel og vas")
 • Noen har et godt "manus" - andre er diffuse og omtrentelige
 • Når dere framfører i gruppe bør det være en logisk sammenheng mellom de ulike personene i gruppen. Få hele presentasjonen til å henge sammen.

tirsdag 6. januar 2009

Få svar!


Vi har en flink bibliotekar på skolen, og jeg vil også selvsagt hjelpe det jeg kan, men det er noen eksperter på informasjonsinnhenting som du kan bruke. Test www.biblioteksvar.no