tirsdag 28. august 2007

Håndtere utfordringer

Det kan virke litt kaotisk med en del nye verktøy og uvante arbeidsmåter - men slik er samfunnet idag. Du må være omstillingsdyktig og fleksibel, og være villig til å lære deg nye ting. Mange av dere vil omskolere dere flere ganger gjennom arbeidskarrieren. Jeg ønsker et klasserom der dere noen ganger har følelsen av å gå på tynn is og der ikke alt er helt forutsigbart. Ved å våge å gjøre ting man ikke har gjort, utvikler man seg.

onsdag 22. august 2007

Å skrive leserbrev

Vi går igang med litt skriving. Teksten (leserbrevet) skal deles opp i fem deler/avsnitt. Du skriver på vegne av et politisk parti. Du må derfor sørge for at det du skriver er i tråd med partiets grunnsyn. Bruk gjerne uttrykk som "Vi i Venstre mener at....".
Målet er indirekte å kommunisere at ditt parti er et bra parti som det er lurt å stemme på. Leserbrevet skal ha en overskrift
  1. Innledning der du presenterer temaet i leserbrevet ditt Du må sørge for at folk har en klar forestilling om hva du ønsker å ta opp i teksten din
  2. Avsnitt der du har med det første hovedargumentet ditt med begrunnelser, eksempler osv
  3. Avsnitt der du kommer med det andre hovedargumentet ditt
  4. Avsnitt der du kommer med det tredje hovedargumentet ditt
  5. Avslutning der du oppsummerer og gjentar noen av hovedpunktene dine. (Ved å gjenta men kanskje med litt andre ord, sørger du for at budskapet du kommer med huskes bedre

tirsdag 21. august 2007

Da er vi igang

Kjekt å se "gamle elever" igjen, og velkommen til dem som er nye i klassen.
Jeg ønsker at google reader, google docs, delicious og google notatbok (eller andre tilsvarende verktøy), skal ligge i bunn for hvordan vi jobber i norskfaget. Det handler mye om å håndtere informasjon på en smart måte.
Ellers blir det litt å trå vannet før bok og nettverk er på plass.

søndag 19. august 2007

Norskblogg for 2IFA

Du vil her finne tips og kommentarer til norskopplegget for 2IFA. I år skal vi bruke boka Spenn, men vi vil som tidligere bruke nettressurser mye. Du skal opprette en blogg, vi skal lage en wiki, og ellers bruke ulike digitale verktøy. Årsplanen finner du her.