onsdag 18. mars 2009

Ferdig med fordypningsoppgaven

Alle har nå framført sine særemner, alle har gjort det på tida. Det er bra. Det er mange som er flinke til å framføre, de står med naturlig autoritet foran en forsamling, og har tydeligvis god trening (og en porsjon selvtillit).
Innholdet har variert ganske mye. Når elevene velger svært forskjellige oppgaver innen mange ulike måter, er det noe begrenset hvor mye individuell veiledning den enkelte kunne få. Noen har jeg kunnet gi innspill på bloggene. Jeg savner nok at en del satte seg grundigere inn i emnene de valgte. En må ha god innsikt i filmanalyse hvis en skal jobbe med film, det er ikke nok å vite litt om spenningskurve og høydepunkt. Her burde en bruke mer tid på søk, en kunne også i større grad nytta seg av vår egen bibliotekar, av skolens bibliotek, av bibliotekenes spørretjeneste.
Noen har valgt ganske store og omfattende oppgaver som var vanskelige å håndtere innen for tidsrammen som var til rådighet. Kunsten vil ofte være å avgrense slik at man kan si noe fornuftig om noe og ikke være overflatisk på mye.

Ingen kommentarer: