mandag 8. september 2008

Å innlede en tekst

Hva er det som egentlig kjennetegner en urbefolkning som samene, hva er det som gjør dem til en urbefolkning? Har samenes historie noe likhet med historien til den amerikanske urbefolkningen indianerne? Dette er noen av de spørsmålene jeg skal svare på i denne oppgaven.
Ok at man i første avsnitt klargjør hva leseren kan forvente videre i teksten slik en elev har gjort her.

Ingen kommentarer: