fredag 5. september 2008

Godt språk


Punkter som i stor grad er hentet fra Torlaug Løkensgard Hoel som igjen har hentet noe av dette fra boka Skrivehåndbogen (E. Heltberg, red. - Gyldendal undervisning, København 1997)
 • Har teksten et klart fokus?
 • Er det som du har tatt med relevant for oppgaven?
 • Har du mest om det viktigste?
 • Rekkefølge spiller en rolle - hva er begrunnelsen for hvordan du har sortert, rangert og ordnet stoffet?
 • Er du konsekvent i måten du lager avsnitt på? (bare enkelt linjeskift eller dobbelt linjeskift?)
 • Bruker du eksempler, og forklarer du og begrunner du synspunktene som fremkommer i teksten?
 • Er det spesielle ord og uttrykk som du ikke kan forvente at "den vanlige leser" forstår, og som du forklarer første gang de brukes?
........... (jeg støtter meg så på skriveråd jeg fikk på et skrivekurs - men det står ikke på kopien hvem som har laget disse rådene) Etter at du har skrevet førsteutkastet:
 • Hva bør du tilføye - hva mangler?
 • Hva er overflødig og unødvendig - hva bør strykes?
 • Hva bør erstattes?
 • Hva er uklart?
 • Hva må begrunnes og tydeliggjøres?
 • Er det noe som er galt
 • Har jeg lagt inn korrekte referanser og fotnoter?
 • støtter jeg meg på kilder og autoriteter?
 • Bruker jeg sitat og omskriving på en korrekt måte?
 • Bruker jeg tallmateriale for å understøtte synspunktene mine?
 • Skriver jeg på en variert måte der jeg varierer både på setningsbygningen og ved hjelp av en variert uttrykksform?

Ingen kommentarer: