onsdag 13. februar 2008

Vurdering av kilder

En del av ferdighetene i norskfaget og i det informasjonssamfunnet vil lever i, er å finne og vurdere kilders troverdighet. På skolen har dere dessuten en bibliotekar som stort sett alltid er tilgjengelig (i alle fall mellom 8 og 15) som har informasjonssøk som spesialfelt. Hun er der for å veilede og hjelpe dere.
I oppgaven dere fikk på mandag (med frist igår) fikk dere beskjed om a. å finne - b. å vurdere noen nettressurser. Det var for noen en litt utfordrende oppgave, men jeg har allerede fått inn gode svar. Jeg har fått lov å sitere fra noen:

1. Det var ikke særlig lett å finne gode nettsteder om reality tv. En av de få sidene jeg syntes var en bra kilde, var http://www.infoplease.com/spot/realitytv1.html
På denne siden står navnet på skribenten og datoen den ble publisert. Selv om det er en del år siden, synes jeg etter å ha lest den, at den fortsatt i dag er gjeldende. Avsenderen kan til tider ha litt mer negative poeng om reality tv, men mye av teksten er skrevet på en nøytral måte (verken mot eller for) og det brukes gode eksempler på reality programmer. Det denne siden skiller seg fra andre sider med, er at den presenterer reality tv som et gammelt fenomen som i senere år har blusset opp på nytt og eksplodert. Avsenderen viser til programmer som hadde likhetstrekk med reality helt tilbake til sene 1940-årene. Artikkelen er plassert på en side som heter Infoplace og virker som en side hvor du kan hente informasjon om nesten hva det skulle være. Dato øverst til høyre på siden viser at den oppdateres ofte. I teksten kan du flere plasser trykke på såkalte hyperkoblinger, ord som du kan trykke på som fører til en annen internettside som har med de ordene å gjøre.


2. http://www.aftenposten.no/kul_und/tv/article1198190.ece
http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=21835&epslanguage=NO

Jeg anser disse sidene som gode med tanke på at de har flere punkter som burde være med når man skal finne pålitelige internett sider. På den første siden;
http://www.aftenposten.no/kul_und/tv/article1198190.ece, står det hvem som har skrevet den, han har skrevet sitt fulle navn, og i og med at han har skrevet den for Aftenposten, vet vi hva som er arbeidsplassen. Dette er ikke et leserinnlegg, men en artikkel, dermed må noen ha godkjent at det som står i teksten, og at det er sant. Det står også når den ble publisert, og når den sist ble oppdatert, som var i januar i 2006. Nettstedet viser ikke til andre kilder, noe som kanskje kan være litt negativt, men siden det er fra en avis, vil defleste tro at den er sjekket for feil og gal informasjon.

Ingen kommentarer: