fredag 5. oktober 2007

Bruke andres bilder på nett

Jeg har begynt å se på presentasjonene deres. Det jeg har sett foreløpig, illustrerer en problemstilling rundt bruk av "andres bilder". Det er som jeg har vært inne på, noe som heter åndsverklov:
Fotografiske bilder er vernet i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, likevel i minst 50 år etter utløpet av det år bildet ble laget.
Hvis du finner et bilde på nett, er det noen som har laget dette bildet. De har rettigheter, og du kan ikke uten videre gjenbruke bildet.
Når det gjelder tegninger og billedkunst generelt er reglene enda strengere:
Åndsverk er vernet i 70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår (skribenter, komponister etc.).
Det finnes likevel bilder du kan bruke, det gjelder når du har innhentet tillatelse av kunstner eller rettighetshaver, eller det gjelder illustrasjoner og bilder som f.eks. ligger på Wikipedia. Du kan også søke i Flickr.com (bruk "advanced search" og søk på bilder merket med creative commons.) Der har mange av fotografene gitt deg og meg muligheter for å bruke bildene deres så lenge det er ikke-kommersielt.

Ingen kommentarer: